NSO | Khuyến mãi nạp lượng tặng xu từ ngày 5/7 đến 7/7

Chi tiết:
– Nạp 150 lượng: được tặng 300.000 xu
– Nạp 350 lượng: được tặng 700.000 xu
– Nạp 650 lượng: được tặng 1.600.000 xu
– Nạp 1100 lượng: được tặng 3.000.000 xu
– Nạp 2500: được tặng 8.000.000 xu

– Xu tặng không cộng dồn nhé các bạn.
– Ví dụ: Bạn nạp 400 lượng thì bạn chi nhận được 700.000 xu của mức 350. Bạn nạp 500 lượng sẽ nhận được 300.000 xu của mức 150 và 700.000 xu của mức 350.
– Thời gian khuyến mãi từ ngày 5/7 đến hết ngày 7/7/2017.
– Lưu ý cần tiến hành đăng nhập trong thời gian khuyến mãi mới được nhận xu khuyến mãi nhé.