Nội Quy AzMem, AzKDV, AzModer

[Nội Quy AzMem, AzKDV, AzModer]

#I. AZMEM – Nội Quy Cần Biết
1. Không đăng tus chứa từ ngữ, hình ảnh liên quan tới vũ khí, mại dâm, buôn bán bất hợp pháp.
*Vi phạm: Block post 24H, nghiêm trọng = Band
2. Không văng tục với nhau quá trầm trọng gây đến điều không mong muốn
*Vi phạm: Block Post, cmt theo mức độ
3. Không gây WAR, chia phe, tụ tập chửi bới
*Vi phạm: Block Post, cmt 24H
4. Không phân biệt vùng miền, chủng tộc, server
*Vi phạm: Band vĩnh viễn
5. Không lừa đảo, chiếm đoạt tài sản Azmem khác
*Vi phạm: Band vĩnh viễn
6. Không phản động groups
*Vi phạm: Band vĩnh viễn
7. Không xúc phạm QTV, GDV, KDV groups, nếu GDV, KDV sai thì báo với QTV
*Vi phạm: Band vĩnh viễn
8. Không share, quảng cáo groups, kéo mem các groups khác
*Vi phạm: Block Post 12H
9. Không lấy ảnh, đăng lại mà không ghi nguồn, người nắm dữ bản quyền có quyền lợi cáo buộc Azmem vi phạm.
*Azmem vi phạm: Block Post 12H
_
#II. AZKDV – Quyền lợi, trách nhiệm
1. Không kick mem không có lý do
*Vi phạm: Đình chỉ 3 ngày, tái phạm 5 ngày
2. Không gây War với thành viên
*Vi phạm: Đình chỉ 3 ngày, tái phạm 5 ngày
3. Không lợi dụng chức KDV lấy danh buôn bán
*Vi phạm: Mất chức
4. Không lừa đảo, chiếm đoạt tài sản Azmem
*Vi phạm: Mất chức + Band V.V
5. Không vi phạm những NQ của mem
*Vi phạm: Xử theo chỉ định của mem
6. Không duyệt bài trái nội quy
*Vi phạm: Đình chỉ 1 ngày
_
#III. AZMODER
1. Không share bản mod chứa keylog
*Vi phạm: Band vĩnh viễn, không cố ý = Block Post 3D
2. Không tự ý ăn cắp phiên bản, không ghi nguồn
*Vi phạm: Xử theo người dữ bản quyền
3. Không đưa những thứ quá nhạy cảm vào bản mod
*Vi phạm: Cấm share mod tại groups

… PUBLIC 21:21 14/3/2018 …