Server 23

Hiện tại server 23 chúng tôi cung cấp các dịch vụ như sau:

Bán Xu Thủ Công

#1. ADMIN Vũ Khắc Hiếu
Bán xu lượng thủ công, mua liên hệ 0899.622.850

#2. GDV Công Nguyễn Văn
Bán xu thủ công, mua liên hệ 0984.918.796

#3. GDV Nguyễn Đạo
Bán xu thủ công, mua Liên hệ 0168.420.1355

#4. GDV Nguyễn Trọng Chính
Bán xu thủ công, mua Liên hệ 0169.799.3228

#5. GDV Quang Linh Nguyen
Bán xu thủ công, mua Liên hệ 0868.19.05.99

Nhập Nick Thanh Lý

#1. ADMIN Vũ Khắc Hiếu
Nhập nick thanh lý server23, liên hệ 0899.622.850

#2. GDV Công Nguyễn Văn
Nhập nick thanh lý server23, liên hệ 0984.918.796

#3. GDV Nguyễn Trọng Chính
Nhập nick thanh lý server23, liên hệ 0169.799.3228

#4. GDV Nguyễn Đạo
Nhập nick thanh lý server23, liên hệ 0168.420.1355

#5. GDV Quang Linh Nguyen
Nhập nick thanh lý server23, mua Liên hệ 0868.19.05.99

Nhập Xu Thanh Lý

#1. ADMIN Vũ Khắc Hiếu
Nhập xu thanh lý server23, liên hệ 0899.622.850

#2. GDV Công Nguyễn Văn
Nhập xu thanh lý server23, liên hệ 0984.918.796

#3. GDV Nguyễn Trọng Chính
Nhập xu thanh lý server23, liên hệ 0169.799.3228

#4. GDV Nguyễn Đạo
Nhập xu thanh lý server23, liên hệ 0168.420.1355

#5. GDV Quang Linh Nguyen
Nhập xu thanh lý server23, mua Liên hệ 0868.19.05.99

Làm Nhiệm Vụ Chính Tuyến

#1. GDV Nguyễn Trọng Chính
Nhiệm vụ 65 – $50.000 Card
Nhiệm vụ 67 – $20.000 Card
Nhiệm vụ 69 – $20.000 Card
Liên hệ 0169.799.3228

UP Thuê 24/24

☆ Giá Up Thuê: 20k/7D, 50k/25D, 70k/35D, 100k/50D

#1. GDV Nguyễn Trọng Chính
Nhận Up Thuê theo giá trên
Liên hệ 0169.799.3228

#2. GDV Nguyễn Đạo
Nhận Up Thuê theo giá trên
Liên hệ 0168.420.1355

#3. GDV Công Nguyễn Văn
Nhận Up Thuê theo giá trên
Liên hệ 0984.918.796

#4. GDV Lê Văn Phước An
Nhận Up Thuê theo giá trên
Liên hệ 0162.879.5415

Bán VPS CLOUD SERVER

#1. GDV Lê Văn Phước An
Bán VPS Cloud Server Việt Nam, Click vào đây
Liên hệ 0162.879.5415

Hút Yên Max Speed

#1. GDV Nguyễn Trọng Chính
Nhận hút yên tốc độ bàn thờ:
50k 14m, 100k 30m, 300k 100m. liên hệ 0868.19.05.99